MFB REFINANSZÍROZÁS

MFB REFINANSZÍROZÁS

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB) összesen 140 milliárd forint keretösszeggel, MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program elnevezéssel hirdetett meg hitelprogramot. A Program célja azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, amelyek finanszírozási igényét a kereskedelmi hitelintézetek valamely oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, alacsonyabb igényelt hitelösszeg) nem tudják kielégíteni, s ennek eredményeként egyáltalán nem- vagy lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak hozzá a versenyképességük fenntartását-, folyamatos fejlődésük biztosítását szolgáló, illetve beruházásaikat finanszírozó külső forrásokhoz.
Hitel típusa:
Éven túli lejáratú beruházási kölcsön vagy hitel (illetve a beruházási hitel és a hozzá kapcsolódó forgóeszközhitel együttesen) (továbbiakban: Beruházási Hitel);
Éven belüli és éven túli Önálló forgóeszköz kölcsön vagy hitel (továbbiakban: Forgóeszközhitel)
A programban résztvevők köre:
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott Kis- és Középvállalkozás (KKV) kritériumoknak megfelelő, nem agrár besorolású, Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozás, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, vagy európai részvénytársaság formájában működő új vagy meglévő vállalkozás.
A hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló:
ingatlan beruházáshoz, vásárláshoz
új vagy használt tárgyi eszköz beszerzéshez
a beruházáshoz kapcsolódó, vagy önálló forgóeszköz finanszírozáshoz (nem rulírozó)
immateriális javak beszerzésére
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB) összesen 180 milliárd forint keretösszeggel, MFB Krízis Hitel Program elnevezéssel hirdetett meg hitelprogramot. A Program célja a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatások, veszteségek csökkentése.
Hitel típusa:
Éven túli lejáratú beruházási hitel
Éven túli Önálló forgóeszköz hitel
Beruházási hitelt kiváltó éven túli hitel
A programban résztvevők köre:
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott Kis- és Középvállalkozás (továbbiakban: KKV) kritériumoknak megfelelő, Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező
egyéni vállalkozó,
egyéni cég,
Financial Development Pénzügyi Zrt. © 2021 – Minden jog fenntartva